Συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων!

Poster EWWR 2023 (GR)Logo_EWWR_EN-D_HD

Το σχολείο μας συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων EWWR (18-26 Νοεμβρίου), με κεντρικό σύνθημα:

Reduce-Reuse-Recycle

διοργανώνοντας μία σειρά από δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παρεμβάσεων και προγραμματίζοντας άλλες που θα λάβουν χώρα στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Βασικός στόχος η ευαισθητοποίηση των παιδιών και η υιοθέτηση συνηθειών και στάσεων για την μείωση των απορριμμάτων στον πλανήτη. 1 2 3 4 5 6 facts on Packaging and packaging waste (GR)

Comments are closed.