Επικοινωνία

Τηλ: 2321075204

Fax: 2321075204

e-mail: mail@dim-an-mitrous.ser.sch.gr


Ταχ. Διεύθυνση:

Δημοτικό Σχολείο Άνω Μητρουσίου

Άνω Μητρούσι Σερρών

ΤΚ:62100