ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου Άνω Μητρουσίου

 

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου Άνω Μητρουσίου Σχολικού έτους 2020-21

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον όρο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου  εννοούμε το σύνολο των όρων και κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.

Η εφαρμογή του σχολικού κανονισμού δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ελευθερία του μαθητή, αλλά μέσα από την καθιέρωση και εφαρμογή των κανόνων, να βοηθήσει τη σχολική κοινότητα να διαμορφώσει υγιείς προσωπικότητες, να μάθει στα μέλη της να σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και να εδραιώσει δημοκρατικές αρχές.

Ο  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή κ. Βρακόπουλου Σταύρου και εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων .Δεν παραβρέθηκε εκπρόσωπος του Δήμου λόγω κωλύματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

 

1.Διδακτικό ωράριο

Για το σχολικό έτος 2020-21 το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής:

Υποχρεωτικό Πρόγραμμα

*  υποδοχή των μαθητών  στο σχολείο 08.00-08:15

*  έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου :08:15

* λήξη υποχρεωτικού προγράμματος –αποχώρηση μαθητών 13:15 μ.μ

Ολοήμερο πρόγραμμα

* έναρξη  λειτουργίας  των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος 13:20

* λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος 15:00μ.μ

2.Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών

Οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής του      Ολοήμερου Προγράμματος, προσέρχονται από τις 7:00 ως τις 7:15.

Η εφημερία αρχίζει 8:00 οπότε και  υπάρχουν εκπαιδευτικοί στην αυλή για την επίβλεψή τους. Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Αν κάποιος μαθητής καθυστερήσει, πρέπει να ενημερώσει το Διευθυντή, πριν εισέλθει στην αίθουσα διδασκαλίας. Αν γίνεται συστηματικά, για διάστημα περισσότερο από μία εβδομάδα,  οφείλει να έρθει στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του.

Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί δεν εισέρχονται στο χώρο του σχολείου. Αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων.

Πριν την πρωινή προσευχή, οι μαθητές παραμένουν στην αυλή και όχι στις αίθουσες διδασκαλίας, εφόσον ο καιρός είναι καλός και δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί.

Οι σχολικές τσάντες των μαθητών , θα παραμένουν στην αυλή με την πρωινή προσέλευση και θα μεταφέρονται στις αίθουσες μετά την προσευχή, εκτός και αν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, με ευθύνη του δασκάλου της τάξης.

Μετά την προσευχή η εξωτερική πόρτα του σχολείου θα παραμένει κλειστή ως την ώρα λήξης των μαθημάτων.

Φοίτηση Μαθητών

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, η φοίτηση των μαθητών είναι υποχρεωτική.  Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα).

Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος. Κυρίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, διδακτικές επισκέψεις, κ.ά.)

Αν κάποιος γονέας χρειαστεί να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τον εκπαιδευτικό της τάξης και τη Διεύθυνση του σχολείου.

Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α΄ και Δ΄ τάξεων.

 

 

 Προσευχή

Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συμμετέχουν με σεβασμό  στην πρωινή προσευχή, η οποία γίνεται με ευθύνη των  εκπαιδευτικών.

Ετερόδοξοι και αλλόθρησκοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν σ’ αυτήν, όμως οφείλουν  να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.  Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη για πρόωρη αποχώρηση (π.χ. ασθένεια), γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και αφού έχει ενημερωθεί ο δάσκαλος της τάξης και ο Διευθυντής.  Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους , δεν φεύγουν ποτέ από το σχολείο πριν την άφιξη του συνοδού.  Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών, μετά το ωράριο λειτουργίας, ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά  κατά την αποχώρησή τους, πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα  και να περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου για τα παραλάβουν. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που σχολούν, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.

Συμπεριφορά μαθητών

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η συμπεριφορά των μαθητών  θα πρέπει  να είναι ευγενική και κόσμια προς δασκάλους και συμμαθητές.Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές  βγαίνουν στην αυλή του σχολείου, αφού πρώτα πάρουν το φαγητό και το νερό τους.Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους εκπαιδευτικούς ο χώρος παραμονής τους.Οι  αίθουσες  παραμένουν κλειδωμένες και κανένας μαθητής δε μένει μέσα μόνος του.

 

Οι μαθητές επιβάλλεται να παίζουν χωρίς να μαλώνουν, να χειροδικούν ή να ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική). Η βία απαγορεύεται. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, οφείλουν να απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.Οι μαθητές οφείλουν να προστατεύουν και να σέβονται τον εαυτό τους και τους συμμαθητές τους και να βοηθούν τα παιδιά των μικρών τάξεων.

Χρησιμοποιούν τις τουαλέτες για τις φυσικές τους ανάγκες και τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (τα χαρτιά στους κάδους, πλύσιμο χεριών, κλείσιμο βρύσης). Δεν ενοχλούν τα άλλα παιδιά που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, προσέρχονται στην αίθουσα προσεκτικά και δεν ξεχνούν στην αυλή ζακέτες, μπουφάν, νερό, δοχεία φαγητού.Φροντίζουν να πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους, ώστε το σχολείο να διατηρείται καθαρό.Προσέχουν το χώρο και τα υλικά  του σχολείου. Κάθε καταστροφή, εκτός από τη δυσκολία και το κόστος αποκατάστασης, ασχημίζει και υποβαθμίζει το χώρο που ζουν και λειτουργούν καθημερινά.Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια, καθώς και αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.

Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση τη νομοθεσία,  δεν επιτρέπεται.

 

Παιδαγωγικός έλεγχος – Συνέπειες

Είναι αυτονόητο ότι οι ποινές ως εξωτερικό κίνητρο έχουν φτωχά αποτελέσματα στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών και, ως εκ τούτου, για την Παιδαγωγική δεν προκρίνονται παρά ως έσχατη επιλογή των εκπαιδευτικών. Εντούτοις, οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει κάποιες επιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητα της. Έτσι μαθαίνουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.

Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι «ποινές» που μπορεί να επιβληθούν είναι οι: α)Παρατήρηση β)Επίπληξη γ)Παραπομπή στη Διευθύντρια δ)Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων ε)Ενημέρωση Σχολικού Συμβούλου στ)Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση επανειλημμένων περιστατικών μη αποδεκτής συμπεριφοράς, ο μαθητής δεν θα συμμετέχει σε προγραμματισμένες ομαδικές δραστηριότητες(π.χ.διδακτικές επισκέψεις)

Επίσης όποιο παιδί παραβαίνει στη διάρκεια του διαλείμματος τους κανόνες, θα κάθεται σε σημείο της αυλής και για χρονική διάρκεια που θα ορίζουν οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί.

Σε περίπτωση σημαντικής υλικής φθοράς στο χώρο του σχολείου, ο κηδεμόνας είναι υπεύθυνος για την αποκατάστασή της.

Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.

 

Επισκέψεις – Γιορτές

Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα.

 

Γονείς – Κηδεμόνες

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να παραδίδουν και να παραλαμβάνουν το παιδί τους έγκαιρα και εντός του προβλεπόμενου ωραρίου από την είσοδο του σχολείου, εκτός και αν δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Ακολουθούν τις συστάσεις και υποδείξεις του σχολικού τροχονόμου για λόγους ασφάλειας των μαθητών και για να μην δημιουργείται πρόβλημα στους κατοίκους της περιοχής.Για τους παραπάνω λόγους, δεν απασχολούν τους εκπαιδευτικούς την ώρα της αποχώρησης των μαθητών, εκτός και αν συντρέχει σοβαρός λόγος.Οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά  για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης την ημέρα και ώρα που έχει ορίσει. Για έκτακτα θέματα μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον εκπαιδευτικό σε ώρα διαλείμματος.Ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου και διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές ή αναρτώνται στην είσοδο του σχολείου.

Οφείλουν  να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο Διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.

Φροντίζουν η εμφάνιση του παιδιού τους να είναι απλή και καθαρή. Για το μάθημα της Γυμναστικής φορούν κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.

Οφείλουν να έχουν προσκομίσει το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή συμπληρωμένο ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Σε διαφορετική περίπτωση, το παιδί τους θα παρακολουθεί το μάθημα της γυμναστικής, χωρίς να συμμετέχει και πιθανόν να μην βαθμολογηθεί το αντίστοιχο τρίμηνο.

Για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται στο πλαίσιο του τμήματος, θα πρέπει να συζητούν πρώτα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και, αν χρειαστεί, και με το Διευθυντή του σχολείου. Για προβλήματα που δεν επιλύονται ζητείται από το Διευθυντή η παρέμβαση της Σχολικής Συμβούλου  ή άλλων αρμόδιων φορέων.

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει  πρόβλημα, ενημερώνεται  ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός  και στη συνέχεια, αν δεν επιλυθεί, ο Διευθυντής.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κανένας δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο ή στην αυλή του σχολείου χωρίς άδεια.

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, και ιδιαίτερα μακροχρόνιας, να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του, οφείλει να ενημερώσει άμεσα το σχολείο.

 

 

Ο Διευθυντής  και το Διδακτικό Προσωπικό του σχολείου

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ECO FESTIVAL

Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016  το σχολείο μας στα πλαίσια των  δράσεών μας  επισκέφθηκε  το eco festival Σερρών  και  συμμετείχε στο πρόγραμμα  «Τέχνη από σκουπίδια»

Χρώματα και αρώματα.

ΟΙ μαθητές της Γ ΄τάξης του Σχολείου μας στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης με τον Δάσκαλο κο Λασπά Αναστάσιο φύτευσαν λουλούδια που ευγενικά μας δώρισε κάτοικος του χωριού μας.

Η Άνοιξη είναι εδώ και η Ανάσταση κοντά!