ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η σχολική μας κοινότητα ευχαριστεί θερμά  την εταιρία DROMEAS A.B.E.E.A. Office Furniture και ιδιαίτερα τον κύριο Παπαπαναγιώτου Αθανάσιο για την ευγενική δωρεά τριών βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της σχολικής μας βιβλιοθήκης.

ΔΡΟΜΕΑΣ 1ΟΚ

Comments are closed.