ΜΕΛΙΣΣΕΣ: ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στα πλαίσια των δράσεων της σχολικής μας μονάδας πραγματοποιήθηκε παρουσίαση, με ενεργή συμμετοχή των μαθητών, της κυψέλης των μελισσών στον  χώρο του σχολείου μας από τον εκπαιδευτικό του σχολείου μας κ. Χρήστο Παπαδόπουλο.  Προβλήθηκε βίντεο ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές την σημαντικότητα της οργανωμένης κοινωνίας των μελισσών.

μελισσι 2 μελισσι 4 μελισσι 5

Comments are closed.