ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών  ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε τα παρακάτω:

Οι μαθητές των τάξεων Β, Δ και ΣΤ θα προσέρχονται στο σχολείο στις 8:00 και θα αποχωρούν στις 13:15

Οι μαθητές των τάξεων Α, Γ και Ε θα προσέρχονται στο σχολείο στις 8:10 και θα αποχωρούν στις 13:25

Θα χρησιμοποιούνται και οι τρεις είσοδοι της αυλής τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την αποχώρηση των μαθητών.

Παρακαλούνται οι γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά τους να κρατούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις και να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας.

Τα παραπάνω θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 11 /1/2021.

 

 

Comments are closed.