ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ   Οι τάξεις του σχολείου μας.
2007-2008 2007-2008      αριθμός μαθητών 99
2006-2007 2006-2007    αριθμός μαθητών 113
2005-2006 2005-2006    αριθμός μαθητών 113
2004-2005 2004-2005    αριθμός μαθητών 113
2003-2004  2003-2004    αριθμός μαθητών 125
2002-2003  2002-2003    αριθμός μαθητών 125
2001-2002  

 

 

horizontal rule

[Αρχική Σελίδα]