ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών στην Α’ τάξη του σχολείου μας θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαΐου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της εγγραφής  είναι τα εξής:

α.  Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. ( Δεν απαιτείται η προσκόμιση από τους γονείς αλλά αναζητείται αυτόματα από τη σχολική μονάδα).

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου  Υγείας του Παιδιού.

γ.  Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

δ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

Comments are closed.